Rekonštrukcia Hotela Lesná a verejné obstarávanie

 1. Názov projektu:
 2. Rekonštrukcia Hotela Lesná  - rozšírenie služieb s celoročným využitím

 3. Miesto realizácie projektu:
 4. Finerg International, s.r.o., Stará Lesná 157, okr. Kežmarok, Slovensko

 5. Stručný opis projektu:
  1. Cieľ projektu: Rekonštrukcia Hotela Lesná** so zámerom zatraktívnenia a skvalitnenia služieb na hotel****  a vytvorenie komplexného turitického produktu
  2. Špecifický cieľ projektu: zvýšenia konkurencieschopnosti zariadenia  prostredníctvom zaradenia sa do medzinárodnej siete L´Occitane
  3. Východiskový stav: Hotel Lesná bol uvedený do prevádzky v roku 1969. Prevádzkovateľom a majiteľom zariadenia je od roku 2007 spoločnosť Finerg International, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2005. V roku 2008 prebehla čiastočná rekonštrukcia,  v tom čase už nevyhovujúcich priestorov loby  baru, reštaurácie a recepcie, všetky ostatné priestory zostali  v pôvodnom stave. Zariadenie v minulosti slúžilo ako doškoľovacie a rekreačné zariadenie Cementární a vápeniek Trenčín š.p. Architektúra štvorpodlažnej budovy hotela  disponuje prvkami, ktoré sú charakteristické pre výstavbu veľkokapacitných zotavovní a rekreačných zariadení  70-tých rokov, nevyhovujúcimi potrebám súčasného trhu. V mimosezónnom období slúži hotel ako rekreačné zariadenie školskej mládeže a detských rekreácií.
  4. Stav po realizácii: Aj vďaka podpore z Europskej únie realizáciou projektu vzniklo komplexné stredisko hotelových služieb vysokého štandardu (hotel ****)  s celoročným využitím, ktoré vhodne doplnilo turistický produkt v mikroregióne Stará Lesná. Novobudovaný bazén, wellness zóna so saunami, vnútornou a vonkajšou vírivkou,  SPA by L´Occitane v náväznosti na dobudované konferenčné a meetingové miestnosti  umožní  efektívnejšie využitie ubytovacích a gastronomických služieb ponúkaných v hoteli.  Cieľová skupina návštevníkov bola rozšírená vďaka vybudovanému bezbarierovému vstupu a výťahu aj o handikepovaných návštevníkov, ktorí teraz majú bezproblémový vstup na všetky prevádzky hotela  Pri ponuke komplexných služieb je reálny predpoklad predlženia pobytu návštevníkov Vysokých Tatier.  Realizáciou projektu a spoluprácou s profesnými združeniami (OOCR Tatry-Podhorie, Pro Tatry o.z) sa pozitívne ovplyvní dopyt aj iných pre poskytovateľov turistických služieb  v regióne.
  5. Rekonštrukcia Hotela Lesná - rozšírenie služieb s celoročným využitím
 6. Názov a sídlo prijímateľa: Hotel Lesná****,  Finerg International, s.r.o. , 059 60 Stará Lesná 157, okr. Kežmarok, Slovensko, IČO: 36511391
 7. Výška poskytnutého príspevku:  608.450,76 €
 8. Dátum začatia realizácie projektu: 28.01.2014
 9. Dátum ukončenia realizácie projektu:  31.12.2015
 10. Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
 11. Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

  Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Slovenská inovačná a energetická agentúra

  Operačný program:  Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 12. Fotodokumentácia:
 13. Videoprezentácia Hotela Lesná

Zmluva o dielo Všeobecné  zmluvné podmienky vykonania diela Informácia o uzavretí zmluvy SACR8

Profil osoby podľa § 7 ZVO

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje spoločnosť Finerg International, s.r.o. na webovom sídle svoj "Profil osoby podľa § 7 ZVO", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje

Finerg International, s.r.o.
Stará Lesná 157
059 60 Stará Lesná
IČO:36511391
DIČ: 2022109903

Kontaktná osoba

Ing. Jozef Ivanič
tel.: +421 57 446 2114
fax: +421 57 488 0241
mobil: +421 905 904 064
e-mail: ekonom@hotellesna.sk
URL: www.hotellesna.sk

Rezervujte si pobyt